Image 1 of 1

MU32-017z.jpg

MU32-017z  Northern Grasshopper Mouse - eating grasshopper - Onychomys leucogaster