Image 1 of 1

MU32-019z.jpg

MU32-019z  Northern Grasshopper Mouse - eating grasshopper - Onychomys leucogaster